Ing. Josef Plicka

Český a evropský patentový zástupce

IMG_2671

Narozen roku 1944. V roce 1968 promoval na fakultě strojního inženýrství Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Absolvoval mimo jiné Ústřední patentový institut (CIPK) v Moskvě (1975), stáž v Evropském patentovém úřadě v Mnichově a Haagu (1991) a odborný kurz FICPI EURO-SEAD v Palermu a Sorrentu (2002). Od roku 1968 pracoval jako patentový průzkumový specialista a expert na metodické a mezinárodní otázky v Patentovém úřadě v Praze. Jako odborný poradce byl vyslán Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) na přednáškovou misi v oblasti průmyslové ochrany do Jemenu v rámci rozvojového programu OSN (1989). Od roku 1998 působí jako patentový zástupce a posléze evropský patentový zástupce v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Je oprávněn k řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO) a Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu ‑ ochranné známky a průmyslové vzory (OHIM). Specializuje se na patentovou ochranu a na otázky ochrany průmyslového a duševního vlastnictví v tuzemsku i v zahraničí. Je prezidentem České národní sekce FICPI.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, ruština.