Ing. Karel Jůzl

Český a evropský patentový zástupce

IMG_2660

Narozen roku 1941. V roce 1963 promoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V letech 1963-1967 pracoval v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV jako výzkumný pracovník; 1968-1990 zaměstnán na Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v různých zařazeních, především jako průzkumový referent a pracovník oddělení sporných řízení; roku 1991 se stal patentovým zástupcem zapsaným v rejstříku Komory patentových zástupců s oprávněním pro oblast ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti a práv na označení. Téhož roku přešel do advokátní kanceláře Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.), od roku 2002 je evropským patentovým zástupcem. Od července roku 2011 pracuje jako samostatný patentový zástupce, nadále však v úzké spolupráci s kanceláří Čermák a spol. Specializuje se na sporná řízení a řízení o přihláškách vynálezů a půmyslových vzorů vedená před ÚPV, všeobecně z oboru chemie a chemické technologie, zvláště chemie léčiv a přilehlých oblastí, včetně biologických postupů a aplikací. Na základě svých zkušenosti dlouhodobě dosahuje vysoké úspěšnosti při řízení o určení, zrušení či výmazu a při rozkladovém řízení ve věcech patentů a užitných vzorů. Podílí se na řízení o patentových přihláškách před zahraničními patentovými úřady. Ve spolupráci s advokáty připravuje a zpracovává diskusi technických aspektů při soudních sporech. Absolvoval řadu kurzů pořádaných Evropským patentovým úřadem a Evropskou lékovou agenturou (EMA) a sleduje vývoj v oboru účastí na různých konferencích apod.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina.