Mgr. Jana Kunertová

patentový zástupce, evropský známkový

JK