Mgr. Jana Kunertová

patentový zástupce, evropský známkový zástupce

JK