Petr Kusý, LL.B. (Hons.)

advokát

IMG_2435

V roce 2005 promoval na Právnické fakultě univerzity Victoria University of Wellington, na Novém Zélandě. V roce 2006 byl zapsán jako advokát na Novém Zélandě “barrister and solicitor of the High Court of New Zealand.“ Od roku 2007 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory jako advokát práva Nového Zélandu a práva mezinárodního. V témž roce nastoupil do advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol.

 V rámci advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol. pracuje na celé agendě duševního vlastnictví; od autorských práv, přes nekalou soutěž, ochranné známky, ochranu obchodního tajemství až po průmyslové vzory, užitné vzory a patentovou agendu. Je schopen pomoci při prvotní koncepci budoucího duševního vlastnictví, v řízení o přihlášce průmyslového vlastnictví a při vymáhání již existujících práv.

 Především se však specializuje na koordinaci sporů a soudních sporů a má značné zkušenosti ve vedení složitých patentových soudních sporů. V těchto sporech vystupovaly jak malé a střední podniky z oblasti mechanické výroby, tak největší mezinárodní farmaceutické společnosti. Účastnil se sporů probíhajících jak v České republice, tak na Slovensku.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina.