Ing. Zdeněk Sadovský

Český a evropský patentový zástupce

IMG_2511

Narozen roku 1946. V roce 1969 promoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pracoval jako technolog v ČKD Praha (1969-1971), jako referent na Úřadu průmyslového vlastnictví (1971-1990). Od roku 1991 pracuje v advokátní a patentové kanceláři Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.). Od roku 1996 je patentovým zástupcem pro patenty a ochranné známky, od roku 2002 pak evropským patentovým zástupcem.

Jazykové znalosti: čeština, němčina, angličtina.